Cái gì được gọi là phế liệu trong nghề thu mua phế liệu giá cao

Cái gì được gọi là phế liệu

Cái mà được gọi phế liệu là những nguyên liệu bị bỏ đi, không dùng đến nữa sau quá trình sử dụng. Theo cách hiểu này, phế liệu chỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của con người. Vì vậy việc thu mua phế liệu giá cao góp phần tạo ra một phần lợi nhuận đối với con người hiện nay.

Theo cách khác thì định nghĩa “Phế liệu là vật bỏ đi từ những nguyên liệu đã qua chế biến”. Theo cách hiểu này, tất cả những vật chất phát sinh sau quá trình sử dụng nguyên liệu bị chủ sở hữu bỏ đi đều trở thành phế liệu. Định nghĩa này đã không đưa ra tiêu chí để phân biệt phế liệu với chất thải là “rác và các vật bỏ đi sau một quá trình sử dụng”. Phế liệu theo cách hiểu này là một dạng chất thải.

Vật chất sẽ trở thành phế liệu khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Có thể nói, nghề thu mua phế liệu giá cao là một trong những nghề góp phần mang lại nhiều lợi ích cho con người, xã hội, môi trường. Hiện nay, không khó để bạn tìm được những cơ sở chuyên mua phế liệu giá tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể đấy.

Thứ nhất: Là sản phẩm hoặc vật liệu

“Sản phẩm” là những thứ do lao động của con người tạo ra. Các sản phẩm mà con người tạo ra có thể tồn tại dưới dạng vật thể hoặc phi vật thể. Dưới giác độ luật môi trường thì đó chỉ có thể là những sản phẩm tồn tại dưới dạng vật thể thuộc thành phần môi trường. Do đó, những sản phẩm phi vật thể không thuộc khái niệm phế liệu.
“Vật liệu” là những vật để làm cái gì đó. Như vậy, vật liệu có thể là những vật chất từ tự nhiên hoặc đã qua chế biến để có thể sử dụng trong sản xuất.

Thứ hai: Bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng

“Bị loại ra” được hiểu là các sản phẩm hoặc vật liệu được đưa ra khỏi quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng. Đối với hoạt động tiêu dùng, được coi là “được loại ra” khi chủ sở hữu không đưa nó vào khai thác giá trị, công dụng của vật chất đó. Trong trường hợp sản xuất, hành vi “loại ra” cần có sự phân biệt giữa hành vi của người trực tiếp sản xuất (công nhân) với hành vi loại ra của chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu.

Chỉ được nhìn nhận là “được loại ra” khỏi quá trình sản xuất khi chủ sở hữu hoặc người đại diện chủ sở hữu chủ động từ bỏ ý định sử dụng sản phẩm hoặc vật liệu đó vào quá trình sản xuất và tiêu dùng. Điều này có nghĩa là một vật chất tồn tại dưới dạng phế liệu hay không phụ thuộc vào hành vi của chủ sở hữu (hoặc người đại diện hợp pháp) sản phẩm hoặc vật liệu đó. Hành vi từ bỏ của chủ sở hữu có thể được thể hiện bằng hành động hoặc không hành động.

Thứ ba: Được thu hồi dùng làm nguyên liệu

Sản phẩm hoặc vật liệu có trở thành phế liệu hay không phụ thuộc vào việc đánh giá trên thực tế đối với hành vi “từ bỏ ý định khai thác giá trị, công dụng” của chủ sở hữu và phải được xem xét một cách cụ thể đối với từng trường hợp, như thu hồi để bán dưới hình thức hàng hóa, để sử dụng làm nguyên liệu hoặc để xử lý. Ví dụ như những quần áo cũ mà chủ sở hữu không còn nhu cầu sử dụng, không có “ý định khai thác giá trị, công dụng” của nó nhưng chủ sở hữu ngay sau khi từ bỏ, bán cho người khác sử dụng với tư cách là hàng cũ (hàng secondhand) thì vật chất này là hàng hóa.

Trong trường hợp chủ sở hữu “từ bỏ ý định khai thác giá trị, công dụng” của quần áo cũ nhưng sau đó lại đưa nó vào sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hoặc bán cho người khác làm nguyên liệu thì nó trở thành phế liệu. Trong trường hợp chủ sở hữu “từ bỏ ý định khai thác giá trị, công dụng” của quần áo cũ nhưng không có ý định sử dụng nó với bất cứ mục đích gì thì nó có thể là chất thải phải xử lý.

Các vấn đề trong việc thu mua phế liệu

Vì vậy mà cho đến nay, xung quanh khái niệm phế liệu và các khái niệm có liên quan vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để trên phương diện lý luận cũng như luật thực định. Trong khi đó, một vật chất cụ thể nào đó được nhìn nhận là sản phẩm hay là phế liệu hoặc là chất thải có vai trò quyết định trong việc áp dụng những quy định khác nhau của pháp luật.

Dưới giác độ môi trường, việc xem xét, đánh giá một vật chất là phế liệu hay là chất thải có ý nghĩa quyết định trong việc áp dụng các quy định khác nhau của pháp luật môi trường về hoạt động nhập khẩu, như về điều kiện nhập khẩu, kiểm soát hoạt động nhập khẩu và trách nhiệm pháp lý khi xuất hiện hành vi vi phạm. Trong điều kiện như vậy, việc làm rõ những tiêu chí cơ bản và bản chất pháp lý của khái niệm phế liệu có ý nghĩa quan trọng, là một nội dung trọng tâm cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật môi trường nói chung và pháp luật môi trường về hoạt động nhập khẩu thu mua phế liệu giá cao nói riêng.

Ngoài thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt, thép phế liệu thì chúng tôi còn thu mua kim loại khác như: phế liệu hợp kim, phế liệu chì, giấy vụn, mủ phếliệu, nhựa phế liệu, các phế phẩm công nghiệp,…..

Mọi chi tiết – Thu mua phế liệu giá caoThu mua phế liệu ở tphcm – xin liên hệ:

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU NGỌC DIỆP

Điện thoại :  0988 922 622

TIN LIÊN QUAN

Mua phế liệu đồng

MUA PHẾ LIỆU INOX

Mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu tại Đồng Nai

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua kim loại nhôm không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua kim loại inox không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua hợp kim không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua phế liệu nhựa không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua phế liệu là vải vụ không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua phế liệu sắt không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua phế liệu thép không

Thu mua phế liệu giá cao – có thu mua tôn cũ không

Thu mua phế liệu giá cao – thu mua số lượng phế liệu nhiều hay ít